I Ogólnopolskie Forum Służby BHP „Bezpieczeństwo w zmieniającym się świecie pracy”

2017-11-16

4 i 5 października 2017 r. w Warszawie w hotelu AIRPORT OKĘCIE odbyło się 
I Ogólnopolskie Forum Służby BHP „Bezpieczeństwo w zmieniającym się świecie pracy” orgaznizowane przez ZG OSPSBHP. Współorganizatorem Forum był Centralny Instytut Ochrony Pracy. Jako partnerzy w Forum wpisali się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Dozoru Technicznego oraz Państwowa Inspekcja Pracy.

4 i 5 października 2017 r. w Warszawie w hotelu AIRPORT OKĘCIE odbyło się 
I Ogólnopolskie Forum Służby BHP „Bezpieczeństwo w zmieniającym się świecie pracy” orgaznizowane przez ZG OSPSBHP. Współorganizatorem Forum był Centralny Instytut Ochrony Pracy. Jako partnerzy w Forum wpisali się Zakład Ubezpieczeń SpołecznychUrząd Dozoru Technicznego oraz Państwowa Inspekcja Pracy.

W sesji inauguracyjnej Forum poseł Janusz Śniadekprzewodniczący ROPtłumaczył czy czeka nas rewolucja w podejściu do bezpieczeństwa pracy oraz wyjaśniał jaką rolę 
w zmieniającym się świecie pracy pełni Rada Ochrony Pracy. Prof. dr hab. Med. Dorota Koradeckadyr. CIOP-PIB zarysowała nowe trendy w zakresie bezpieczeństwa człowieka 
w pracy. Następnie zastępca Głównego Inspektora Pracy – Dariusz Mińkowski– zaprezentował zagrożenia nowoczesnych technologii z jakimi jako inspektorzy muszą również zmierzać się w trakcie kontroli. Prezes Urzędu Dozoru Technicznego Andrzej Ziółkowski kontynuował temat bezpieczeństwa w obliczu zmian technologicznych oraz jak sobie z nimi radzić. Sesję inauguracyjną zamykał temat wspierania pracodawców w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy, który prezentował Wiceprezes Business Centre Club – Zbigniew W. Żurek.

Nazwa organizowanego przedsięwzięcia „FORUM” miała swoje uzasadnienie. Organizatorzy przedstawili kolejne panele tematyczne w formie dyskusji prowadzonej równocześnie w gronie 4-5 ekspertów w danej tematyce – co ewidentnie sprzyjało prezentowaniu tematyki panelu 
z różnego punktu widzenia. Nad przebiegiem paneli i dyscypliną czasową przemawiających czuwał znany redaktor telewizyjny – Michał Olszański. Zaproponowana przez organizatorów forma prowadzenia Forum sprzyjała aktywnemu udziałowi publiczności, co potwierdzały liczne pytania „z sali” w trakcie trwania poszczególnych paneli.

W pierwszym panelu pt. „Perspektywy rozwoju i zmian w zakresie bezpieczeństwa pracy” następujące zagadnienia: nowy wymiar pracy – pracownicy mobilni, turkusowe przedsiębiorstwa, bezpieczeństwo pracy i społeczna odpowiedzialność biznesu oraz bezpieczeństwo pracy w epoce przemysłu 4.0 zaprezentowali się: Marek Benio – Uniwersytet Ekonomiczny w KrakowieBarbara Ciesielska – Polimex Energetyka S.A.Radosław Mleczko – publicysta, niezależny ekspert, Paweł Łukasiak – Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Marta Żmidzińska – Trakcja PRKiL S.A.

Panel drugi, zatytułowany „Samorząd zawodowy służby bhp” prezentowali przedstawiciele Zarządu Głównego OSPS BHP – Józef WitczakMarek NościuszWaldemar Dudek – oraz Janusz Rożnowski z Grupy ITURRITadeusz Sułkowski reprezentujący Stowarzyszenie Ochrony Pracy i Paweł Antkowiak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Innowacyjność w bezpieczeństwie pracy” to trzeci panel dyskutowany na forum. W kwestii źródeł innowacyjnych pomysłów, innowacji społecznych i innowacyjnych środków ochrony indywidualne wypowiadali się: Katarzyna Majchrzycka – CIOP-PIBGrzegorz Szałas z ZG OSPSBHPPaweł Gumoś – LOTOS S.A., Paweł Mońka – GAZ-SYSTEM S.A. oraz Andrzej Wieder z firmy EJENDALS AB.

Nowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem pracy” a w szczególności; zarządzanie podwykonawcami, resilientne przedsiębiorstwa, bezpieczeństwo behawioralne oraz dysfunkcje w systemach zarządzania bhp to tematyki z którymi zmierzono się w następnym, czwartym panelu Forum. Swoje opinie w powyższych tematach prezentowali: Małgorzata Pęciłło-Pacek- CIOP-PIBZbigniew Stępień – PKN Orlen S.A.Tomasz Skibiński – CEMEX Polska Sp. z o.o., Sebastian Lewiński – Warbud S.A. oraz Paweł Szczepański – Qes Consulting Sp. z o.o.OSPS BHP Kraków.

Ostatni panel „Pracownik XXI wieku. Zmieniający się rynek pracy” traktował 
o zatrudnianiu pracowników czasowych, problemach pokolenia Y, zatrudnianiu pracowników 50+, zatrudnianiu cudzoziemców oraz zatrudnianiu pracowników z niepełnosprawnością. Jednak w obliczu niskiego poziomu bezrobocia w Polsce panel praktycznie całkowicie zdominowała kwestia zatrudniania obywateli Ukrainy w naszym kraju. Na liczne pytania z sali odpowiadali specjaliści: Maria Widerszal-Bazyl – CIOP-PIBRafał Peta – Polharma S.A.Jarosław Leśniewski – Dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia GIPPiotr Pawłowski - Fundacja Integracja oraz Miroslava Keryk z Centrum Pomocy Cudzoziemcom, Fundacja „Nasz wybór”.

Pierwszy dzień Forum zakończyła uroczysta kolacja, na której wręczono podziękowania partnerom wspierającym OSPS BHP, firmom: Ejendals, Iturri Group, Faraone, Du Pont, Filter Service, Pika-Med. Centrum Medyczne oraz GI-Group.

 

Drugi dzień Forum rozpoczęło podsumowanie wszystkich dotychczasowych wystąpień. Następnie Naczelnik Wydziału Dofinansowania w Departamencie Prewencji i Rehabilitacji ZUS Beata Froń przedstawiła statystyki i plany w kwestii „Udziału ZUS w poprawie warunków pracy”. Kolejnym bardzo ciekawym tematem była kwestia współpracy z ENSPHO oraz certyfikacji pracowników służby BHP EurOSHM - które prezentowali przedstawiciele ENSPHO – Claudio Munforti oraz Mireya Rifa Fabregat. Ostatnim tematem poruszanym na Forum była „Strategia Komisji Europejskiej w obszarze bezpieczeństwa pracy” prezentowana przez Annę Banczyk – Asystenta Politycznego Dyrektora w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, Komisja Europejska.

Na zakończenie Forum, Prezes ZG OSPSBHP Elżbieta Bożejewicz – podpisała porozumienie o współpracy z Antonio Carvelli Członkiem Zarządu i Country Managerem GI Group. Wszystkim forumowiczom przedstawiono ciekawy projekt: „Platformy rozwoju i kariery dla członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy”. Projekt ma polegać na budowie dedykowanej dla Stowarzyszenia platformy, która będzie umożliwiała budowanie kariery i rozwój członkom OSPS BHP. To bardzo ciekawy projekt, którego wdrożenie ustalono na początek 2018 r. i którego efektów działania oczekujemy z niecierpliwością.

Reasumując, Forum traktowało o tym, że „idzie nowe” i pracownicy służby bhp powinni być tego świadomi, oraz powinni się do tego przygotować. Kwestia wdrażania innowacyjnych rozwiązań czy wchodzenia kolejnych pokoleń na rynek pracy – to również spore wyzwanie dla organów kontrolujących w Polsce. Jednym słowem, współczesne czasy wymagają od nas bezustannego rozwoju i podążania za technologią – niektórzy boją się jedynie o to, aby ta technologia nas nie wyprzedziła.

W Forum wzięło udział kilka osób z Oddziału Rzeszów OSPSBHP oraz przedstawicieli służb bhp podkarpackich firm.

 

Katarzyna Skorupa