Konferencja Bezpieczeństwo Pracy - edukacja i dobre praktyki, AGH Kraków

2018-09-30

Dnia 28 września 2018 r. w Krakowie na Akademii Górniczo-Hutniczej odbyła się Konferencja "Bezpieczeństwo Pracy - edukacja i dobre praktyki" z okazji 20-lecia kształcenia na Studiach Podyplomowych w zakresie BHP na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej. 

Konferencję rozpoczęło uroczyste otwarcie, przedstawiciele władz AGH - prof. dr hab. inż Piotr Czaja i dr hab. inż. Zbigniew Burtan przedstawili  historię kształcenia w zakresie BHP na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii.

Następnie odbywały się kolejno prelekcje gości, wykładowców oraz specjalistów w zakresie BHP. Konferencja była podzielona na cztery sesje, z czego trzecią sesję współprowadził Prezes OSPS BHP Oddziału Rzeszów Krzysztof Babka. Prelegentów wszystkich sesji można zobaczyć w programie, który został zamieszczony poniżej tekstu.

Zakończeniem części oficjalnej Konferencji była burzliwa dyskusja. Absolwenci i wykładowcy studiów podyplomowych AGH. Wskazywano na wyzwania i problemy, które napotykają w codziennej pracy. Wiele osób spośród dyskutujących zgłaszało konieczność zmiany formy i treści szkoleń BHP ze względu na wchodzenie na rynek pracowników tzw. pokolenia millenialsów.

Wieczorem uczestnicy Konferencji wzięli udział w Biesiadzie Jubileuszowej w ali Lustrzanej Zespołu Pieśni i Tańca AGH "Krakus".