Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków i Chorób Zawodowych

2018-04-27

27 kwietnia 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiej Stacji -Sanitarno-Epiedemiologicznej w Rzeszowie odbyła się konferencja organizowana przez ZUS - Oddział w Rzeszowie, Wojewódzki Inspektorat Sanitarny i OSPS BHP Oddział w Rzeszowie.

Konferencję tradycyjnie rozpoczęły statystyki wypadkowości w Polsce i w województwie podkarpackim, które prezentowała przedstawicielka Urzędu Statystycznego w Rzeszowie. Następnie do statystyk odniósł Jerzy Pas z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie – Jerzy Pas ukazując najczęstsze przyczyny wypadków przy pracy kończąc wymownym zwrotem: Codziennie w Polsce ginie podczas wypadku przy pracy jedna osoba, 2 zostaje ciężko poszkodowane, a 4 nigdy już nie wróci do pracy!

Następnie bardzo ciekawą prezentację przedstawiła Katarzyna Hildt-Ciupińska z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie. Zachowania zdrowotne mężczyzn aktywnych zawodowo. CIOP rozpoczął szczegółowe badania w tej dziedzinie i zdradził kilka interesujących spostrzeżeń. Największe problemy stanowi dość „stereotypowe” podejście mężczyzn do ich zdrowia oraz źródło z którego czerpią informacje na temat zdrowia – a mianowicie Internet (54,7%). Kobiety są bardziej krytyczne wobec stanu swojego zdrowia, w związku z tym widoczna jest lepsza profilaktyka oraz wiedza na ten temat.

Przedstawiciel UDT w Rzeszowie – rozpoczął od zaskakującego tematu: jak niebezpieczna może być praca inspektora UDT podczas wykonywania typowych dla niego obowiązków, np. sprawdzanie stanu technicznego żurawia bądź zbiornika z amoniakiem. W związku z tym zagrożeniem, UDT wychodzi naprzeciw nowym technologiom i testuje wdrażanie użycia dronów podczas takich kontroli. Dodatkowo z AGH w Krakowie realizuje projekt robotyzacji niektórych procesów – możnaby zaryzykować stwierdzenie, że UDT nadąża za najnowszymi trendami.

Małgorzata Świeboda z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie przedstawiła obrazowo skalę naruszeń w województwie podkarpackim. Zatrważający jest stan niektórych autokarów, którymi podróżują na wycieczki szkolne dzieci. Jednak wszystko przebił fakt, zatrzymania do kontroli samochodu ciężarowego przewożącego niebezpieczne zwierzęta – jakie? – uwaga: rekiny! Inspektorzy zaprezentowali również typowy samochód ITD i jego wyposażenie.

Spore emocje pośród słuchaczy wzbudziło wystąpienie Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej. Wydarzenia z 2010r. w którym chaotycznie zamykano wszystkie punkty sprzedaży dopalaczy i innych środków odurzających dotyczyły głównie nastolatków. Co istotne, w tej chwili to pokolenie wchodzi lub już jest na rynku pracy! – niesie to za sobą nowe zagrożenia w środowisku pracy. Dodatkowym problemem jest brak prostych metod badania pracowników na obecność tak dużej ilości substancji psychoaktywnych na rynku. To nowe wyzwanie dla służb BHP w Polsce.

Następne wystąpienie to rola badań profilaktycznych w zapobieganiu wypadkom przy pracy dr Szczepana Jędrali z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie. Dla sporej części Polaków badania profilaktyczne, to jedyne badania na jakie się zgłaszają – stąd tak ważne jest, aby coś za co płaci każdy pracodawca było wykonywane rzetelnie. Z kolei Dorota Żelazko i Katarzyna Zimny z ZUS zaprezentowały nowe kwoty odszkodowań obowiązujące od kwietnia 2018r.

Przedstawicielka naszego Stowarzyszenia – Justyna Moździoch przedstawiła temat oceny ryzyka zawodowego jako istotnego narzędzia w zapobieganiu wypadków. Justyna jednak zwróciła uwagę na najczęstsze błędy popełniane podczas takiej oceny. Nie można traktować dokumentu oceny ryzyka jako tworzenie niepotrzebnej biurokracji, ocena przeprowadzona w zespole ekspertów, tak naprawdę tylko przy konsultacji zagrożeń z kadrą kierowniczą, a nawet z pracownikami może dać jej wymierny wpływ na ograniczenie zagrożeń w miejscu pracy.

Katarzyna Skorupa