Walne Nadzwyczajne Zebranie Członków OSPSBHP oddział w Rzeszowie

2017-11-19

​​W dniu 10 listopada 2017r w Kraczkowej k/ Łańcuta odbyło się Walne Nadzwyczajne Zebranie Członków Rzeszowskiego oddziału OSBSBHP.

 

W dniu 10 listopada 2017r w Kraczkowej k/ Łańcuta odbyło się Walne Nadzwyczajne Zebranie Członków Rzeszowskiego oddziału OSBSBHP. Głównym celem zebrania były obory uzupełniające Delegata oddziału na Zjazd Nadzwyczajny OSPSBHP.  Z uwagi na brak kworum, spotkanie w drugim terminie rozpoczął Prezes oddziału w Rzeszowie p. Krzysztof Babka. Przypomniał on wszystkim uczestnikom, cel wyboru Delegata oraz zakres jego działalności. Następnie na protokolanta Zebrania wybrana została kol. Aneta Ziomek. W następnej kolejności wybrano komisję skrutacyjną w składzie: kol. Dorota Trela- Bąk, kol. Roman Cieśla oraz kol. Andrzej Grondecki.  Uczestnicy zebrania zgłaszali kandydatury Delegatów, a następnie przystąpiono do głosowania. Po podliczeniu głosów, Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki. W wyniku wyborów uzupełniających Delegatem na Zjazd Nadzwyczajny OSPSBHP została Agata Wanowicz. W chwili obecnej lista delegatów oddziału w Rzeszowie na Zjazd Nadzwyczajny przedstawia się następująco: Krzysztof Babka, Antoni Niemiec, Zbigniew Strączek, Andrzej Grondecki, Piotr Glac, Agata Wanowicz.

Najbliższy Zjazd Nadzwyczajny OSPSBHP planowany jest na dzień 8 grudnia br. w Toruniu.