Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze - 7 września 2018 r. w Albigowej

2018-08-24

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków naszego Oddziału na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze, które odbędzie się dnia 7.09.2018 w miejscowości Albigowa godzina 17 ,  które związane jest z wyborami Zarządu i Prezesa Stowarzyszenia o/Rzeszów.

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszam wszystkich członków naszego Oddziału na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze, które odbędzie się dnia 7.09.2018 w miejscowości Albigowa godzina 17 ,  które związane jest z wyborami Zarządu i Prezesa Stowarzyszenia o/Rzeszów

W załączeniu przedstawiam proponowany porządek obrad  Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego członków naszego Oddziału. Statut umieszczony jest na naszej stronie internetowej.

 

                               PORZĄDEK OBRAD

WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO OSPSBHP ODDZIAŁ/ RZESZÓW

07 WRZEŚNIA 2018 r. ALBIGOWA .

 

godz. 17.00 – w pierwszym terminie; o godzinie 17.30 w drugim terminie.

Proponowany porządek obrad:

1.            Otwarcie Walnego  Zebrania Członków i przedstawienie proponowanego

porządku obrad.

2.            Wybranie Przewodniczącego  oraz sekretarza  zebrania – głosowanie

jawne.

3.            Wybranie Komisji Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków – głosowanie

jawne.

4.            Przyjęcie porządku obrad – głosowanie jawne.

5.            Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej  o prawomocności Walnego 

Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.

6.            Przedstawienie sprawozdań z działalności  za 4 letnią kadencję przez

Prezesa Zarządu Oddziału oraz sprawozdania finansowego przez Skarbnika Zarządu Oddziału.

7.            Zatwierdzenie sprawozdania  z działalności Zarządu Oddziału –

głosowanie jawne.

8.            Przedstawienie sprawozdań Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz

Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.

9.            Dyskusja nad sprawozdaniami.

10.          Udzielenie absolutorium ustępującemu Prezesowi Zarządu Oddziału -

głosowanie jawne.

11.          Udzielenie absolutorium ustępującym członkom Zarządu Oddziału,

Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego - głosowanie jawne

12.          Wybory  Prezesa Zarządu Oddziału Rzeszów  :

       a) zgłaszanie kandydatów,

       b) przedstawianie, wystąpienia kandydatów,

       c) głosowanie tajne,

       d) ogłoszenie wyników przez Przewodniczącego  Komisji Skrutacyjnej.

13.          Wybory  Zarządu Oddziału:

a) zgłaszanie kandydatów,

        b) przedstawianie, wystąpienia kandydatów,

        c) głosowanie tajne,

        d) ogłoszenie  wyników  przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.

14.          Wybory członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

a)            zgłaszanie kandydatów,

b)           przedstawienie, wystąpienia kandydatów,

c)            głosowanie tajne,

d)           ogłoszenie wyników przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.

15.          Wybory delegatów na Zjazd Krajowy.

a)            zgłaszanie kandydatów,

b)           przedstawienie, wystąpienia kandydatów,

c)            głosowanie tajne,

d)           ogłoszenie wyników przez przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.

16.          Wolne wnioski i dyskusja, głosowanie nad wnioskami.

17.          Odczytanie Uchwał i Wniosków przez Przewodniczącego Komisji Uchwał

i Wniosków

18.          Wystąpienie  nowego Prezesa Zarządu Oddziału .

19.          Zakończenie obrad.

 

UROCZYSTA KOLACJA PO ZAKONCZENIU OBRAD .

Dla pracowników płacących składki odpłatność 25 zł /osobę, pozostali plus osoby towarzyszące 70 zł/ osobę .

Liczymy na liczny Państwa udział.

Z pozdrowieniami

 

Prezes Zarządu

Krzysztof Babka

 

--

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP o/ Rzeszów

Biuro:

ul. Trembeckiego 11A/304, 35-234 Rzeszów tel. 17 2507055