Podkarpackie Forum Bezpieczeństwa

OSPSBHP oddział w Rzeszowie oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział Rzeszów zapraszają na PODKARPACKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA realizowane w ramach kampanii społecznej CIOP-PIB nt. "Praca odmładza".

W dniu 12 października w Podkarpackim Parku Naukowo Technologicznym w Jasionce odbyło się Podkarpackie Forum Bezpieczeństwa zorganizowane przez OSPSBHP oddział w Rzeszowie oraz oddział ZUS w Rzeszowie. II edycja wydarzenia mającego na ceku integrację służb bhp, pracodawców i pracowników z województwa podkarpackiego zrealizowana w ramach kampanii społecznej CIOP- PIB „Praca odmładza” odbyła się pod hasłem: „Gram praktyki jest cenniejszy niż tona teorii, czyli jak doświadczony pracownik wspiera przedsiębiorstwo”.

Partnerami merytorycznymi wydarzenia byli:

  • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
  • 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
  • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie
  • Wojewódzki Podkarpacki Inspektorat Transportu Drogowego

Podkarpackie Forum Bezpieczeństwa to już II edycja wydarzenia kierowanego do pracowników służby bhp, pracodawców i pracowników, mająca na celu integrację środowiska, wymianę dobrych praktyk , dzielenie się doświadczeniem oraz promowanie kultury bezpieczeństwa. Tegoroczne wydarzenie zgromadziło ponad 150 uczestników.

Forum rozpoczął Prezes Zarządu OSPSBHP oddział w Rzeszowie p. Krzysztof Babka, który przywitał zgromadzonych gości oraz podkreślił jak ważne w dzisiejszych czasach jest wspólne debatowanie na tematy związane z bezpieczeństwem pracy. Tak liczne zainteresowanie ze strony odbiorców świadczy o potrzebie wymiany doświadczeń i dzielenie się dobrymi praktykami, które są celami statutowymi OSPSBHP. Następnie głos zabrała dyrektor oddziału ZUS w Rzeszowie p. Ewa Papiewska- Borkowska, która podkreśliła ogromne zaangażowanie oddziału ZUS w prewencji wypadkowej.  Od wielu lat rzeszowski oddział ZUS i oddział OSPSBHP w Rzeszowie wspólnie podejmują inicjatywy mające na celu szeroko rozumiana profilaktykę bezpieczeństwa pracy. Wyrażając swoje uznanie i dziękując za lata owocnej współpracy dyrektor oddziału ZUS w Rzeszowie wręczyła podziękowania Prezesowi Zarządu oddziału Rzeszów, tym samym składając serdeczne życzenia z okazji tegorocznego jubileuszu Służby BHP.

Następnie w imieniu partnerów merytorycznych głos zabrał Zastępca Komendanta 34 Wojskowego Oddziału Gospodarczego – ppłk Radosław Otocki, który w swoim przemówieniu  podkreślił jak ważna jest wymiana doświadczeń i dzielenie się wiedzą. To kluczowe elementy zapewniające trwałość i funkcjonowanie współczesnych organizacji. Ponadto Zastępca Komendanta 34 WOG podziękował organizatorom za zaproszenie do partnerstwa w tym, jakże ważnym dla branży bezpieczeństwa pracy i pracodawców wydarzeniu.

Wśród uczestników Podkarpackiego Forum Bezpieczeństwa było wielu znamienitych gości, wśród których m.in. Główny Inspektor Pracy , Okręgowy inspektor Pracy w Rzeszowie, Zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Straży Granicznej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz przedstawiciel CECH Przemyśl oraz NZSS Solidarność.

Podkarpackie Forum Bezpieczeństwa odbyło się z podziałem na trzy panele tematyczne. Pierwszy z nich rozpoczęła p. Agnieszka Szczygielska – koordynator kampanii CIOP-PIB, która przedstawiła cele i założeni tegorocznej kampanii oraz zachęciła uczestników Forum do współpracy z CIOP-PIB.

Następnie o zagrożeniach zawodowych w środowisku pracy i profilaktycznej opiece lekarskiej opowiedział przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie – Szczepan Jędral. Wiele barwnych przykładów z codziennej pracy WOMP Rzeszów jest zarówno nauką jak i przestrogą dla pracodawców. Prawidłowe i rzetelne określenie zagrożeń zawodowych jest jednym z gwarantów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zatrudnieniu – daje korzyści zarówno dla pracownika jak i pracodawcy.

Kolejny z tematów połączony z ściśle z ochroną zdrowia a również praktycznym sprawdzeniem założeń i prezentowanych w trakcie prelekcji tez to profilaktyka i ochrona wzorku osób starszych, czyli ile lat mają twoje oczy. Optometrysta- dr Malwina Geniusz wraz z firmą UVEX Safety Polska, przestawili uczestnikom Forum kilka praktycznych wskazówek jak w trakcie aktywności zawodowej dbać o narząd wzroku. To bardzo cenne wskazówki,  czasach gdy ciągle otaczamy się monitorami ekranowymi, a okulary  „profilaktyczne” dostępne są w każdym sklepie. Uczestnicy Forum mieli możliwość skorzystać z praktycznych porad specjalistów od ochrony wzroku oraz wykonania badań optometrycznych.

Zagrożenia zawodowe to nieodłączny element wypadków przy pracy. O świadczeniach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu wypadków pracowniczych i działaniach prewencyjnych ZUS w tym zakresie opowiedziała p. Dorota  Żelazko z rzeszowskiego oddziału ZUS.

Czy wiek wpływa na zachowanie na drodze? Czy pracownik starszy jest bardziej ostrożny a może gubi go rutyna i brawura? To pytania na które w trakcie prelekcji nt. „Zachowania pracowników starszych w ruchu drogowym – analiza zdarzeń Inspekcji Transportu Drogowego” odpowiedziała p. Małgorzata Świeboda – prawnik z rzeszowskiej Inspekcji Transportu Drogowego.

Drugi panel tegorocznego Forum tradycyjnie związany był z dobrymi praktykami przedsiębiorstw.

Jakie korzyści dla pracodawcy wiążą się z zatrudnieniem pracowników starszych, o zarządzaniu wiekiem i wiedzą oraz podejściu pracowników do świadczonych i starszych do wykonywania obowiązków służbowych p prelekcji nt. „ Łączenie pokoleń i korzystanie z doświadczenia zawodowego sposobem na skuteczne funkcjonowanie i bezpieczeństwo pracowników”  opowiedziała  p. Agata Wanowicz Inspektor  bhp 34 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Kolejna prelekcja, która wprowadziła uczestników Forum w chwilę refleksji i zastanowienia to „Rozwój zawodowy jako recepta na doskonalenie firmy i produktu” Pani Anna Baran- psycholog, coach z Pracowni Psychologii Biznesu opowiedziała na własnym przykładzie jak ważna jest praca nad sobą, rozwijanie swoich umiejętności i dążenie do obranych celów. Jak rozwój osobisty wpływa na firmę – ogromnie! Zadowolenie pracowników, ich motywacja i docenione zaangażowanie są nieocenionym motorem napędowym każdego przedsiębiorstwa.

Czy starość i niepełnosprawność muszą kojarzyć się z brakiem pracy i zakończeniem kariery zawodowej? Oczywiście, że NIE!! Udowodnił to przedstawiciel OSPSBHP oddziału Rzeszów, p. Sebastian Wiatr, który od wielu lat łamie stereotypy! Pracownik starszy i niepełnosprawny jest ogromną wartością dodaną dla firmy. Niepełnosprawność fizyczna nie oznacza niepełnosprawności w pracy. Niepełnosprawność wspomaga determinację, zaangażowanie i uczy pokory oraz wytrwałości , które są nieocenionymi cechami dobrego pracownika.

Na zakończenie II panelu uczestnicy Forum obejrzeli film instruktażowy zaprezentowany przez p. Marcina Marszałkowskiego z firmy Akala Faraone sp. z o.o. Film, który wyraża więcej niż tysiąc słów- to szepty usłyszane podczas jego prezentacji. Doświadczenie wspiera bezpieczeństwo, czyli jak doświadczony pracownik reaguje na nowoczesne sposoby ochrony pracy.  Pracownik znający zagrożenia i doświadczony, jest najlepszym inicjatorem rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa.

III panel tegorocznego Forum  to pokaz I pomocy w wykonaniu p. Mateusz Miąsika. Oczywiście prowadzący zaprosił do interakcji uczestników Forum. To ogromnie ważne abyśmy umieli reagować i pomagać w nagłych zdarzeniach. Nie ma nic cenniejszego niż zdrowie i życie. To  świetne podsumowanie Podkarpackiego Forum Bezpieczeństwa zorganizowane właśnie w celu promowania kultury bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia w środowisku pracy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom wydarzenia, które miało tak pozytywny odbiór. To dla Was i dzięki Wam!!!

Forum zostało objęte Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Starosty Powiatu Rzeszowskiego.  

Już 12 października spotkamy się w sali konferencyjnej PPNT Aeropolis w Jasionce. 

Celem PODKARPACKIEGO FORUM BEZPIECZEŃSTWA jest wymiana doświadczeń pomiędzy pracodawcami, pracownikami i specjalistami sł. bhp z róźnych zakładów. Ponadto celem wydarzenia jest promowanie kultury bezpieczeństwa pracy w naszym regionie.