Zarząd

W zarządzie naszego

odziału zasiadają: 

1. Babka Krzysztof - Prezes Zarządu

(tel. 607619825, krzbabka@wp.pl)


2. Strączek Zbigniew - Wice Prezes

(tel. 606171333, zbigniew.straczek@makro.pl)

3. Cieśla Roman - Wice Prezes

(tel. 502002956, romcioc@vp.pl)

4. Domka Kinga - Sekretarz

(tel. 607619804, kinga_bab@op.pl)

5.Grondecki Andrzej- Skarbnik

(tel. 669983078, Andrzej.Grondecki@bshg.com)

6. Moździoch Justyna- Członek Zarządu

(tel. 605544506, justyna.mozdzioch@gmail.com)

7.Niemiec Antoni - Członek Zarządu

(tel. 607619800, antoni.niemiec@vp.pl)

 

Katarzyna Skorupa

Rzecznik Prasowy OSPSBHP oddział w Rzeszowie

 

Agata Wanowicz

Pełnomocnik Zarządu ds. organizacji konferencji