PROGRAMY PREWENCYJNE PIP

Państwowa Inspekcja Pracy realizuje w 2023 r. programy prewencyjne pn.: - „Zdobądź dyplom Państwowej Inspekcji Pracy” program adresowany do pracodawców z różnych branż zatrudniających do 20 pracowników, w tym z zakładów usług leśnych i ma na celu pomoc pracodawcom w poprawie poziomu bezpieczeństwa pracy, szczególnie przy pracach, przy których występują zagrożenia dla życia i zdrowia. - „Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym” - program adresowany do pracodawców z różnych branż, prowadzące małe i średnie przedsiębiorstwa (zatrudniające do 250 pracowników). Głównym celem tego programu jest popularyzacja prawidłowej oceny ryzyka zawodowego, jako kluczowego elementu zarządzania bezpieczeństwem w pracy i prewencji wypadkowej.


Pracodawcy deklarujący podjęcie działań profilaktycznych w swoich zakładach winni wypełnić Kartę zgłoszenia (wzory załączono do niniejszego pisma) oraz zostaną zaproszeni do udziału w specjalistycznych szkoleniach. W szkoleniach będą mogli wziąć udział także przedstawiciele OSPS BHP, którzy zaangażowali pracodawców do udziału w programie.

 

Zapraszam serdecznie do udziału w programach i prosmy o dokonanie zgłoszenia pracodawców do dnia 20 marca 2023 r. Szkolenie dla uczestników programu „Dyplom PIP odbędzie się w dniu 30 marca br. a dla uczestników programu „Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym” w drugiej połowie kwietnia tego roku.

 

Szczegółowe informacje: Główny Inspektorat Pracy | Programy prewencyjne Państwowej Inspekcji Pracy (pip.gov.pl)