Dzień bezpieczeństwa w transporcie i ruchu drogowym

2018-03-26

Bezpieczeństwo kierowców, pasażerów i pieszych – to tematyka seminarium organizowanego w dniu 22 marca w ramach czwartej edycji Podkarpackich Dni Bizensu. 

Przedsięwzięcie skierowane było do studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych kierunków związanych z transportem i logistyką, osób planujących rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorców z branży transportu drogowego i kolejowego a także innych osób zainteresowanych tą tematyką.

 

Uczestnicy wydarzenia mieli okazję, wysłuchać prelekcji m.in. przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie, Komendy Wojewódzkiej Policji, Straży Granicznej, Urzędu Transportu Kolejowego, Instytutu Transportu Samochodowego, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP i ZUS.

O wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych wśród kierowców mówiła przedstawicielka OSPSBHP Agata Wanowicz. 

Zdjęcie użytkownika OSPS BHP Rzeszów.

Zdjęcie użytkownika OSPS BHP Rzeszów.