I PODKARPACKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA ZAKOŃCZONE SUKCESEM

2017-11-16

W dniu 13 października 2017r w Podkarpackim Parku Naukowo Technologicznym w Jasionce k/ Rzeszowa odbyło się I Podkarpackie Forum Bezpieczeństwa nt. „ Zagrożenia czynnikami chemicznymi w środowisku pracy, a zatrudnianie młodych i niedoświadczonych pracowników”. 

Łamiemy stereotypy :-)

 

W dniu 13 października 2017r w Podkarpackim Parku Naukowo Technologicznym w Jasionce k/ Rzeszowa odbyło się I Podkarpackie Forum Bezpieczeństwa nt. „ Zagrożenia czynnikami chemicznymi w środowisku pracy, a zatrudnianie młodych i niedoświadczonych pracowników”. Forum zostało zorganizowane w ramach kampanii społecznej Centralnego Instytutu Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego nt. „Bezpiecznie od początku” przez Rzeszowski oddział OSPSBHP we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych o/Rzeszów oraz Okręgowym Inspektoratem Pracy w Rzeszowie.

Forum zostało objęte patronatem honorowym Marszałka Województwa PodkarpackiegoWojewody Podkarpackiego oraz Prezydenta Miasta Rzeszowa. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowali: TVP3 Rzeszów, Promotor BHPoraz Przyjaciel przy Pracy. W Forum oprócz przedstawicieli podkarpackich firm wzięli udział również przedstawicieli Instytucji wspierających organizację tego wydarzenia: pan Cezary Jurkowski- Dyrektor Biura Elektronicznego Poboru Opłat w Główny Inspektoracie Transportu Drogowego, a listy gratulacyjne skierowali Wojewoda Podkarpacki pani Ewa Leniart i przedstawiciel Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Forum otworzył Prezes OSPSBHP o/ Rzeszów pan Krzysztof Babka, który w swoim powitaniu zachęcił wszystkich uczestników do włączenia się w promowanie kultury bezpieczeństwa w zakładach pracy oraz dbałości i szczególnej uwagi jaką w zatrudnieniu trzeba poświęcić pracownikom młodym i niedoświadczonym na zajmowanych stanowiskach. Dyrektor ZUS o/ Rzeszów pani Ewa Papiewska- Borkowska i Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Rzeszowie pan Piotr Dziubkowski podkreślali również, jak ważna jest współpraca pracodawców z pracownikami i instytucjami dbającymi o zdrowie i życie pracowników. Wszyscy dążymy do jednego celu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, a współpraca środowiska praktyków, specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa i pracodawców jest doskonałą drogą do osiągnięcia powyższego celu.

I Podkarpackie Forum Bezpieczeństwa obejmowało dwa panele tematyczne związane z bezpieczeństwem przy pracy i bezpieczeństwem w transporcie. Elementem łączącym były zagadnienia przewodnie związane z ochroną pracowników młodych i niedoświadczonych oraz stosowaniem w zakładach pracy substancji chemicznych. Wprowadzeniem w tematykę Forum była prelekcja p. Agnieszki Szczygielskiej- koordynatora kampanii społecznej „Bezpiecznie od początku”, podczas której uczestnicy zapoznali się z celami i założeniami tejże kampanii.

I panel związany z bezpieczeństwem przy pracy rozpoczęła p. Joanna Tokarska- starszy inspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Rzeszowie, która przybliżyła zagadnienia związane z oceną ryzyka zawodowego pracowników narażonych na kontakt z czynnikami chemicznymi i obowiązki pracodawcy w tym zakresie. Następnie głos zabrały p. Dorota Żelazko i Joanna Leśniak z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podczas swoich prelekcji przedstawicielki ZUS o/ Rzeszów omówiły zagadnienia związane ze świadczeniami ZUS z tytuły wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz prewencją rentową i wypadkową w ZUS. Następnie o obowiązkach pracodawcy przy zatrudnianiu pracownika i przepisach bezpieczeństwa pracy opowiedziała p. Barbara Nizioł z firmy Law& Training Center. Na zakończenie pierwszego panelu głos zabrali p. Marcin Greguła i Paweł Gliszczyński z firmy Orzeł Biały S.A, którzy omówili dobre praktyki bezpieczeństwa przy pracy w kontakcie z substancjami chemicznymi i szczególną uwagą kierowaną na młodych i niedoświadczonych pracowników, którzy bardzo często pracując w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych lekceważą zagrożenie.

Drugi panel związany z bezpieczeństwem w transporcie rozpoczęła p. Małgorzata Świeboda z Wojewódzkiego Podkarpackiego Inspektoratu Transportu Drogowego, która omówiła zagadnienia związane ze zdarzeniami wypadkowymi w transporcie towarów niebezpiecznych. Następnie prelekcję nt. postępowania w sytuacjach awaryjnych przy transporcie drogowym, takich jak wyciek czy rozlanie, wygłosił brygadier Mariusz Goclon z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.

I Podkarpackie Forum Bezpieczeństwa miało również odsłonę praktyczną. Panel pokazowy rozpoczął p. Krzysztof Malkowicz przedstawiciel firmy UTC CCS Manufacturing Polska sp. z o.o., który omówił potrzebę dobrego wyszkolenia pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zwalczania pożarów oraz zasady odpowiedniego doboru sprzętu ochrony przeciwpożarowej do warunków i zagrożeń pożarowych. Następnie głos zabrali przedstawiciele Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, którzy zainscenizowali kilka zdarzeń wypadkowych i omówili zasady postępowania. Tym samym zaangażowali do ćwiczeń praktycznych uczestników Forum, którzy mogli się przekonać jak ważna jest szybka reakcja w razie wystąpienia wypadku. Dzięki uprzejmości firmy Akademia BHP z Rzeszowa, uczestnicy mieli okazję odbyć ćwiczenia z ochrony przeciwpożarowej, na symulatorze pożaru „Płonąca wanna”. W ramach ćwiczeń odbył się również pokaz gaszenia pożarów grupy F- było naprawdę wybuchowo.

Kluczowym elementem Panelu Pokazowego był pokaz środków ochrony indywidualnej i odzieży ochronnej zorganizowanej dzięki współpracy z dystrybutorami i producentami tych środków. Na zakończenie przedstawiciele firm: Ansell Healthcare NV, DuPont Poland Sp.z.o.o. , Tegro Polska – Dystrybucja, AJ GROUP SP.Z O.O., UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o., MSA Polska Sp. z.o.o., Filter Service Sp. z o.o., Rostaing, ARDON SAFETY s.r.o, PHT Supon Sp. z o.o. w Rzeszowie, KLS Sp. j. odebrali podziękowania za wsparcie przy organizacji I Podkarpackiego Forum Bezpieczeństwa. To również dzięki ich pomocy i zaangażowaniu wydarzenie odbyło się w tak pozytywnie odebranej przez uczestników formie.

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za tak liczny udział. Świadczy to o ogromnym zaangażowaniu w promowanie kultury bezpieczeństwa, a także o chęci zdobywania i pogłębiania wiedzy i dzielenia się własnymi doświadczeniami.