Seminarium w Janowie Lubelskim - 21-22 września 2018 r.

2018-09-30

W dniach 21-22 września 2018 r. nasi członkowie wzięli udział w Seminarium w Janowie Lubelskim, które zorganizował zaprzyjaźniony z nami oddział OSPS BHP Oddział w Lublinie.

Seminarium odbyło się w malowniczym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Janowie Lubelskim w atmosferze ostatnich słonecznych i ciepłych dni bieżącego roku.

Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wyczerpującej prezentacji przedstawiciela firmy Sundoor na temat narażenia na pole elektromagnetyczne. Jednak najwięcej emocji wbudziło występienie przedstawiciela Państwowej Inspekcji Pracy w Lublinie na temat "zarzutów" wobec kontrolowanych dokumentów oceny ryzyka zawodowego oraz podstawowych wymagań w zakresie stosowania substancji i mieszanin w zakładzie pracy. Prelekcja ta wywołała zawziętą dyskusję pośród uczestników.

Seminarium upłyneło w znanej dla tego miejsca niezwykle ciepłej atmosferze, serdecznie dziękujemy organizatorom za zaproszenie.