Zaproszenie od OIP w Rzeszowie na szkolenie dla przedstawicieli branży budowalnej

2017-11-16

Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie zaprasza szkolenie adresowane do pracodawców branży budowlanej. Zamierzeniem OIP w Rzeszowie jest zwrócenie uwagi na zagrożenia wypadkowe występujące podczas wykonywania robót budowlanych oraz metody ich ograniczania a także legalność zatrudnienia na budowach:

 Zaproszenie od OIP w Rzeszowie na szkolenie dla przedstawicieli branży budowalnej

 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie zaprasza szkolenie adresowane do pracodawców branży budowlanej. Zamierzeniem OIP w Rzeszowie jest zwrócenie uwagi na zagrożenia wypadkowe występujące podczas wykonywania robót budowlanych oraz metody ich ograniczania a także legalność zatrudnienia na budowach:

  • wybrane aspekty bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania robót budowlanych,
  • przygotowanie zatrudnianych osób do pracy, w tym wymagane uprawnienia kwalifikacyjne w świetle aktualnie obowiązujących przepisów bhp,
  • legalność zatrudnienia, w tym podejmowanie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych w świetle obecnie obowiązujących przepisów
  • prawne aspekty zatrudniania cudzoziemców.

Udział w szkoleniu oraz materiały informacyjno-szkoleniowe, które zostaną przekazywane uczestnikom są bezpłatne.

Podczas spotkania będzie możliwość skorzystania z konsultacji, w zakresie tematyki szkolenia, z przedstawicielem ZUS Oddział w Rzeszowie. Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli Państwu na usunięcie ewentualnych nieprawidłowości występujących w zakładzie.

Proszę o potwierdzenie udziału do dnia 16 października br. telefonicznie: 17 71 72 036, bądź elektronicznie tadeusz.klos@rzeszow.pip.gov.pl