Dołącz do nasCzłonkiem Wspierającym Stowarzyszenie może być osoba prawna lub osoba fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia.

Wymagania dla kandydatów

 

 

Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać pełnoletni obywatel Polski spełniający wymogi kwalifikacyjne dla służb bezpieczeństwa i higieny pracy, który wypełni i dostarczy do oddziału deklarację członkowską oraz wniesie opłatę "wpisową" w kwocie 25 zł oraz terminowo opłacał będzie składkę członkowską w wysokości 10 zł miesięcznie.

Członkiem Honorowym może być osoba która ma szczególne zasługi w rozwoju Stowarzyszenia lub wybitne osiągnięcia w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony pracy oraz człowieka w środowisku pracy.

Członkiem Wspierającym Stowarzyszenie może być osoba prawna lub osoba fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia.

Wypełnioną deklarację członkowską można dostarczyć w godzinach poniedziałkowych dyżurów. Do deklaracji prosimy w miarę możliwości dołączyć kserokopię dowódu opłaty wpisowej i opłaty członkowskiej. Przyspieszy to proces rejestracji członkowstwa w Stowarzyszeniu. Skan deklaracji wraz z dowodami opłat można również przesłać na adres e-mail podane poniżej.

 
Wpłaty składek członkowskich i darowizn można dokonywać na konto bankowe naszego oddziału OSPSBHP:

OSPS BHP Oddział w Rzeszowie

Nip: 813-36-71-619, Regon: 180821102
e-mail: rzeszow@ospsbhp.pl 

numer rachunku bankowego:
55 9096 0004 2013 0063 0542 0001

 
 
W tytule przelewów prosimy o dokładne opisy dokonywanych wpłat np. "składki za okres od... do..." lub "wpisowe + składki za okres od... do..." itp.
Informacje nt. zaległości składkowych można uzyskać u skarbnika naszego oddziału: p.Grondecki Andrzej andrzej.grondecki@gmail.com

 

Do pobrania
Deklaracja-przystapienia-do-OSPSBHP.doc 250 KB DOC