MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE POD KONTROLĄ

Zarząd OSPSBHP oddział w Rzeszowie zaprasza na wydarzenie pn. Materiały niebezpieczne pod kontrolą, w ramach którego wykład poprowadzi m.in. p. Agnieszka Dembińska - ekspert magazynowania substancji niebezpiecznych.


W ramach seminarium omówione zostaną następujące tematy:
1. Podstawy prawne dotyczące magazynowania i pracy z materiałami niebezpiecznymi.
2. Wyposażenie magazynu chemicznego – praktyczne przykłady rozwiązań zgodnych z przepisami – kiedy i gdzie stosować.
3. Reagowanie na awarie środowiskowe.
4. Prawidłowe użycie urządzeń awaryjnych tj. natrysków bezpieczeństwa i oczomyjek.

5. Składowanie, magazynowanie i transport baterii jonowo - litowych. 

 

Partnerami organizacyjnymi wydarzenia są:

  1. Ecothesis 
  2. Topserw Sp. z o.o.
  3. EXFLO Sp. z o.o.
  4. Podkarpackie Centrum Doradztwa Logistycznego ProRes
  5. Xafy.App
  6. EyeShield
  7. Filter Service
  8. Consta
  9. Ansell

Data wydarzenia: 14.04.2023 r.

Koszt udziału w wydarzeniu: 150 zł.
Zgłoszenia: rzeszow@ospsbhp.pl
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 27.03.2023 r.
Opłatę za wydarzenie należy uiścić do dnia 27.03.2023 r. na konto OSPSBHP oddział Rzeszowie: 55 9096 0004 2013 0063 0542 0001