Wizyta techniczna PZL Mielec

Obchody Dnia Pracownika Służby BHP, stanowiły dobrą okazję do wizyty członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP O/Rzeszów w Polskich Zakładach Lotniczych Sp. z.o.o w Mielcu. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z ponad 85-letnią historią firmy, a także obecnie realizowaną produkcją statków powietrznych: śmigłowca wielozadaniowego S-70 Black Hawk, samolotu M28 oraz struktur lotniczych. Podczas pobytu na fabryce, uczestnicy zostali zapoznani z przebiegiem procesów produkcyjnych, a także z wdrożonymi rozwiązaniami ochrony pracowników przed zagrożeniami w środowisku pracy.


W obszarze obróbki plastycznej były to między innymi zabezpieczenia maszyn w postaci: systemu wizyjnego kamer, kurtyn optoelektronicznych, krańcowch wyłączników i linek oraz skanerów bezpieczeństwa, USO, osłon stałych i ruchomych, mat czułych na nacisk i redundantnych rozwiązań do maszyn szczególnie niebezpiecznych. Zaprezentowano również sprawdzone systemy regałów z dedykowanymi wózkami dokującymi, a także inne ergonomiczne rozwiązania do transportu wewnętrznego. Uczestnicy mieli okazję zweryfikować skuteczność ochrony przed hałasem podczas pobytu w kabinie dźwiękoizolacyjnej, a także zobaczyć inne rozwiązania pomocne w ograniczaniu hałasu takie jak np. maty i ekrany dźwiękoizolacyjne, wskaźniki poziomu dźwięku. Przykłady rozwiązań ochrony przed upadkiem z wysokości i ochrony przed skaleczeniem – były przedstawione na linii montażu śmigłowca Black Hawk. W malarniach natryskowych uczestnicy zostali zapoznani z zaawansowanymi systemami wentylacyjnymi, do ochrony pracowników przed szkodliwymi czynnikami, jak również urządzeniami do ochrony atmosfery. W trosce o środowisko naturalne w budynkach firmy zainstalowano oświetlenie LED, a część energii elektrycznej jest produkowana przez instalację fotowoltaiczną o mocy 0,709 MWp. Podczas pobytu w obszarze prac startowych oraz Lotniskowej Straży Pożarnej (LSP), uczestnicy poznali istotne aspekty bezpieczeństwa w lotnictwie, zobaczyli stosowane szafy vendingowe, zapewniające pracownikom stały dostęp do środków ochrony indywidualnej oraz stosowane w firmie instalacje sygnalizacji pożaru, stałe urządzenia gaśnicze (wodne, pianowe, gazowe), a także podręczny sprzęt gaśniczy i dwa wozy ratowniczo-gaśnicze LSP. Podczas wizyty uczestnicy z dużym zainteresowaniem obejrzeli wystawę statyczną historycznych statków powietrznych, produkowanych niegdyś w zakładzie.

Spotkanie jest cennym elementem szerzenia i budowania kultury bezpieczeństwa, służyło wymianie doświadczeń, najlepszych praktyk bhp, a także stało się inspiracją dla uczestników do wdrażania kolejnych innowacyjnych rozwiązań podnoszących poziom bezpieczeństwa i ergonomii pracowników.

Najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa i troska o środowisko naturalne w PZL Mielec stanowią integralną część działalności biznesowej. Firma jest laureatem konkursu Państwowej Inspekcji Pracy: „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” – zarówno na szczeblu regionalnym, jak i ogólnokrajowym. Firma posiada Srebrną Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy CIOP-PIB, a projekt „Przykłady działań redukujących narażenie na hałas i wibracje” – otrzymał Nagrodę I stopnia w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy. W 2022 roku firma po raz trzeci otrzymała tytuł Solidnego Pracodawcy.